Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Η επιλογή καριέρας και επαγγελματικής σταδιοδρομίας είναι μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση στη ζωή του ανθρώπου καθώς σύμφωνα με μελέτες η ενασχόληση μας με το επάγγελμα μας καλύπτει χρονικά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας (Van der Stouwe et al., 2014). Στις μέρες μας είναι σημαντικό το άτομο να επιλέξει ένα επάγγελμα το οποίο και μπορεί να κάνει σωστά αλλά ταυτόχρονα να του αρέσει, να το απολαμβάνει και να αισθάνεται ικανοποίηση. Για το λόγο αυτό είναι χρήσιμο η διερεύνηση της σωστής επαγγελματικής επιλογής να γίνεται από μικρή ηλικία και ιδανικότερα από την Α’ Λυκείου.

Στο γραφείο μας στη Λάρισα , η συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού γίνεται μέσω της δοκιμασίας ΆΡΙΣΤΟΝ. Η δοκιμασία ΆΡΙΣΤΟΝ είναι ένα τεστ αξιολόγησης το οποίο κατασκευάστηκε από την εταιρεία Computer Academy Ltd. Σκοπός της δοκιμασίας είναι η αξιολόγηση της προσωπικότητας, των κλίσεων, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων του ατόμου με σκοπό τον καλύτερο δυνατό επαγγελματικό του προσανατολισμό. Με βάση την παραπάνω αξιολόγηση, το άτομο ή ο έφηβος μπορεί να έχει μια αρχική ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με τα επαγγέλματα και τις σπουδές που του ταιριάζουν περισσότερο. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός απευθύνεται όχι μόνο σε μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Λυκείου αλλά και σε ενήλικες οι οποίοι θέλουν να κάνουν αλλαγή καριέρας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης του τεστ και της επακόλουθης συμβουλευτικής παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Have a question?